Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Thi đấu Giao Dịch Số
Great 7
Thêm nhiều cơ hội để chiến thắng
Giao dịch với JustMarkets và giành
ngay một trong 7 vị trí lãnh thưởng.
Tham Gia Ngay!
Đăng ký chỉ kéo dài đến15 tháng Tư, tham gia Thi đấu Giao Dịch Số 7 Tuyệt Đỉnh và nhận ngay Giải thưởng sẵn sàng để rút về tay.
 • $250
 • $500
 • $250
 • $100
 • $50
 • $50
 • $50
 • $50
Tham Gia Ngay!
3 bước để
Chiến Thắng
 • 1. Đăng ký tham gia thi đấu.

 • 2. Thực hiện ký quỹ 1 lần $100 vào tài khoản Standard, Raw Spread hoặc Pro.

 • 3. Bắt đầu giao dịch để nhận một trong 7 giải thưởng.

  Chúc vui vẻ!

Tham Gia Ngay!

Thi đấu Giao Dịch Số 7 Tuyệt Đỉnh

Quy định Thi đấu Giao Dịch Số 7 Tuyệt Đỉnh:
 • Tất cả mọi khách hàng chỉ có thể sử dụng một loại tài khoản Standard, Pro hoặc Raw Spread của mình để tham gia cuộc thi.
 • Để tham gia cuộc thi, mỗi người cần ký quỹ vào tài khoản giao dịch bằng thanh toán một lần với ít nhất $100 trong giai đoạn đăng ký cuộc thi. Sau đó, cần đăng ký tham gia cuộc thi, sử dụng nickname trong mục "Thưởng và Khuyến mại" ở thanh "Tham gia cuộc thi". Vui lòng lưu ý chỉ tài khoản nhận ký quỹ với mức tiền hơn mức tối thiểu mới có thể đăng ký tham gia. Việc chuyển tiền nội bộ giữ các tài khoản sẽ không được tính là ký quỹ.
 • Đăng ký tham gia bắt đầu từ 1 tháng Tư đến hết 15 tháng Tư, 2021.
 • Giai đoạn thi đấu từ 16 đến 29 tháng Tư, 2021.
 • 7 giải thưởng tiền mặt sẽ được trao cho tốp 7 trader có điểm Profit % cao nhất:
  • – $500 cho vị trí thứ 1;
  • – $250 cho vị trí thứ 2;
  • – $100 cho vị trí thứ 3;
  • – $50 cho vị trí thứ 4;
  • – $50 cho vị trí thứ 5;
  • – $50 cho vị trí thứ 6;
  • – $50 cho vị trí thứ 7;
  Người thắng cuộc sẽ được xác định dựa trên điểm Profit % đạt được trong suốt giai đoạn diễn ra cuộc thi, được tính bằng phần trăm tăng vốn nhân với số ngày có lãi.
  Chúng tôi sử dụng cả lệnh mở và đóng để xác định xem một ngày có "lãi" hay không. Nếu bạn mở lệnh vào cuối ngay, những lệnh này sẽ có thể ảnh hưởng tới tính toán này.
  Khách hàng đã giao dịch được 5 ngày. Khách hàng đã nạp $100 và nhận được lợi nhuận là $150 vào ngày giao dịch đầu tiên.
  Công thức tính Profit % point là như sau:
  • Profit % point = Profit % × Ngày có lãi
   Profit % = (Vốn chủ sở hữu / Tiền nạp) × 100 - 100
  • Hãy cùng tính tỷ suất Profit % của ngày giao dịch đầu tiên.
   Nhà giao dịch đã nạp vào $100 và nhận được lợi nhuận $150.
   Profit % = (Vốn chủ sở hữu / Tiền nạp) × 100 - 100 = ((100 + 150) / 100) × 100 - 100 = 150%
   Profit % point = 150% × 1 = 150%
  • Chỉ báo tỷ suất Profit % cho tất cả các ngày giao dịch:
   Khách hàng đã giao dịch có lãi liên tiếp trong 4 ngày.
   Profit % = (Vốn chủ sở hữu / Tiền nạp) × 100 - 100 = ((100 + 150 + 100 + 200 + 300 - 200 + 100 + 100) / (100 + 200 + 100)) × 100 - 100 = 112%
   Profit % point = 112% × 4 = 448%
 • Trong thời gian giao dịch suốt giải đấu, thống kê những người đứng đầu sẽ được hiển thị trên trang Thi đấu. Bảng thông tin hiển thị dữ liệu cho ngày giao dịch trước, được cập nhật một lần một ngày.
 • Giải thưởng tiền sẽ được ghi có vào số dư tài khoản giao dịch của người thắng cuộc, đã tham gia cuộc thi trong vòng 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và người thắng cuộc có thể rút hoặc sử dụng để tiếp tục giao dịch.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần thông báo trước.
 • Trong trường hợp xuất hiện địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân trùng lặp hoặc dấu hiệu cho thấy tài khoản thuộc về khách hàng khác, tài khoản đó sẽ bị câm tham gia cuộc thi.
 • Không được phép sử dụng bất kỳ phần mềm sao chép giao dịch nào cho tài khoản đang tham gia thi đấu.
 • Không có hạn chế nào trong việc chia sẻ doanh thu đối tác từ tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi.
Đọc thêm