Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
  1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Quan hệ đối tác
  6. >
  7. Cách trở thành Nhà môi giới Giới thiệu

Cách trở thành Nhà môi giới Giới thiệu

Nhà môi giới Giới thiệu (IB) nhận được các điều kiện hợp tác mang tính cá nhân, chẳng hạn như hoa hồng đối tác cao hơn, quản lý KAM riêng, cơ hội kích hoạt chương trình đối tác phụ, v.v.

Mức độ tiền thưởng sẽ do loại tài khoản của khách hàng quyết định.

Các yêu cầu của chương trình đối tác IB

Yêu cầu đầu tiên là bạn cần xác minh Khu vực cá nhân đầy đủ. Sau khi đã được xác minh đầy đủ, các yêu cầu đối với đối tác IB là: Có tổng khối lượng giao dịch là 30 triệu USD trong 3 tháng qua.

Trong trạng thái Nhà môi giới Giới thiệu (IB), có 4 bậc thưởng: Đối tác Bạc, Đối tác Vàng, Đối tác Bạch kim và Đối tác Xuất sắc. Các yêu cầu cho từng bậc thưởng tăng dần và số tiền thưởng cũng tăng theo.

Cách đăng ký làm đối tác IB

Trạng thái đối tác IB sẽ tự động được cấp cho đối tác. Tài khoản của Đối tác và Đối tác Cấp cao được theo dõi thường xuyên để kiểm tra xem họ có đáp ứng các yêu cầu cần thiết hay không và mức thưởng của đối tác IB cũng sẽ được cập nhật tự động.

Xin lưu ý rằng việc mất trạng thái IB có thể xảy ra nếu đối tác không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu (cấp độ Bạc) trong 3 lần đánh giá liên tiếp.