Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
  1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Quan hệ đối tác
  6. >
  7. Tôi có thể nhận được tiền thưởng cho các giao dịch của chính mình không?

Tôi có thể nhận được tiền thưởng cho các giao dịch của chính mình không?

Việc sử dụng liên kết đối tác của chính bạn để tạo Khu vực cá nhân mới được gọi là tự giới thiệu và bị nghiêm cấm trên JustMarkets. Hệ thống của chúng tôi tự động phát hiện người dùng sử dụng liên kết đối tác của chính mình để kiếm tiền hoa hồng từ các giao dịch do chính người dùng này thực hiện. JustMarkets bảo lưu quyền dừng thanh toán hoa hồng cho những khách hàng thực hiện hành vi này.