Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
 1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng Vodacom (WT). Khi hệ thống thanh toán là Vodacom (WT).

Vodacom (WT)

Số tiền nạp tối thiểu 10 USD/giao dịch
Số tiền nạp tối đa 1200 USD/giao dịch
Số tiền rút tối thiểu 24250 TZS/giao dịch
Số tiền rút tối đa 3000000 TZS/giao dịch
Phí xử lý nạp tiền -
Phí xử lý rút tiền -
Thời gian xử lý nạp tiền trong vòng 30 phút
Thời gian xử lý rút tiền trong vòng 24 giờ

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Khu vực cá nhân của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn "Vodacom (WT)" và loại tiền tệ.
 4. Nhập vào số điện thoại của bạn.
 5. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 6. Làm theo hướng dẫn USSD trên điện thoại của bạn để hoàn tất giao dịch.
 7. Đợi để được chuyển hướng đến Khu vực cá nhân hoặc nhấn vào "Chuyển hướng ngay bây giờ" để được chuyển hướng liền.
 8. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Khu vực cá nhân của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn "Vodacom (WT)" và loại tiền tệ.
 4. Nhập số điện thoại của bạn vào trường "Số điện thoại".
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.