Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
 1. Trang chủ
 2. >
 3. FAQ
 4. >
 5. Làm thế nào để nạp/rút tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp?
 6. >
 7. Cách nạp và rút tiền bằng B2binpay. khi hệ thống thanh toán là B2binpay.

B2binpay

Mạng lưới Tiền mã hóa Thời gian nạp tiền Thời gian rút tiền Số tiền nạp tối thiểu Số tiền nạp tối đa Số tiền rút tối thiểu Số tiền rút tối đa
Tron (B2Binpay) TRX trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 385 TRX/giao dịch -
Bitcoin Cash (B2Binpay) BCH trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 0.1 BCH/giao dịch -
Bitcoin (B2Binpay) BTC trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 0 BTC/giao dịch -
Ethereum (B2Binpay) ETH trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 0.2 ETH/giao dịch -
Litecoin (B2Binpay) LTC trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 0.3 LTC/giao dịch -
Binanсe Coin (B2Binpay) BNB trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 0.12 BNB/giao dịch -
Binance USD (B2Binpay) BUSD trong vòng 30 phút 1-3 giờ 10 USD/giao dịch - 10 BUSD/giao dịch -
Dogecoin (B2binpay) DOGE trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 443 DOGE/giao dịch -
Ripple (B2BinPay) XRP trong vòng 30 phút 1-3 giờ 30 USD/giao dịch - 62 XRP/giao dịch -
Tether USD (B2Binpay) USDT trong vòng 30 phút 1-3 giờ 10 USD/giao dịch - 10 USDT/giao dịch -
USD Coin (B2binpay) USDC trong vòng 30 phút 1-3 giờ 10 USD/giao dịch - 10 USDC/giao dịch -

Nạp tiền

 1. Chọn "Nạp tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Khu vực cá nhân của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền.
 3. Trong trường "Phương thức nạp tiền", chọn tiền mã hóa (B2binpay)
 4. Chọn mạng lưới khả dụng trong trường “Mạng blockchain”.
 5. Chọn số tiền nạp mong muốn trong phần "Ghi có vào tài khoản" và nhấn vào nút "Nạp tiền" để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của phương thức nạp tiền.
 6. Quét mã QR bằng ứng dụng của ví hoặc sao chép địa chỉ ví.
 7. Sử dụng ứng dụng của ví để chấp thuận giao dịch hoặc gửi trực tiếp tiền mã hóa đến địa chỉ.
 8. Sau khi mạng blockchain chấp thuận giao dịch, bạn sẽ được tự động chuyển về Khu vực cá nhân của mình.
 9. Thao tác nạp tiền giờ đây đã hoàn tất và tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản giao dịch mà bạn đã chọn.

Rút tiền

 1. Chọn "Rút tiền" từ mục Hoạt động Tài khoản trong Khu vực cá nhân của bạn.
 2. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn dùng để rút tiền.
 3. Trong trường "Phương thức rút tiền", chọn tiền mã hóa (B2binpay).
 4. Nhập vào địa chỉ ví của bạn cũng như mạng lưới khả dụng trong trường “Mạng blockchain”.
 5. Chọn số tiền bạn muốn rút trong mục "Tổng số tiền rút".
 6. Nhấn vào nút "Mã pin" để nhận mã chấp thuận vào email của bạn. Điền mã này vào trường "Mã PIN".
 7. Một bản tóm lược giao dịch sẽ được hiển thị. Nhấn vào nút "Rút tiền" để hoàn tất thao tác rút tiền.