Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Đại diện khu vực

 • Đại diện khu vực là gì?

  • Đây là một loại hình quan hệ đối tác cho các cá nhân và các thực thể pháp lý có hiểu biết sâu rộng về thị trường ngoại hối.
  • Đây là một cơ hội để làm việc dưới thương hiệu JustMarkets, trở thành một đối tác cho một doanh nghiệp đã sẵn sàng hoạt động, cải thiện và thúc đẩy giúp doanh nghiệp phát triển.
  • Đây là loại hình có chia sẻ doanh thu cao được thỏa thuận cụ thể.
 • Trách nhiệm của Đại diện khu vực là gì?

  • tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty;
  • thu hút các khách hàng mới cho công ty;
  • tổ chức các chiến dịch quảng cáo trong khu vực;
  • tổ chức các hội thảo đào tạo (tùy chọn).
 • Các điểm mạnh của loại hình này là gì?

  • được làm việc dưới thương hiệu JustMarkets;
  • có hoạt động kinh doanh cạnh tranh;
  • có các điều kiện kinh doanh xuất sắc;
  • được hưởng 100% thu nhập từ các hội thảo đào tạo (nếu quý vị muốn tổ chức);
  • được chúng tôi hỗ trợ đầy đủ thông tin ở tất cả các công đoạn làm việc;
  • được xem số liệu thống kê đầy đủ về khách hàng của quý vị;
  • sản phẩm khuyến mãi chất lượng cao;
  • được đăng thông tin về văn phòng khu vực trên trang web của công ty JustMarkets;
  • được độc lập về mặt tài chính.
 • Các yêu cầu đưa ra là gì?

  • có văn phòng riêng hoặc thuê;
  • có tối thiểu là hai nhân viên;
  • có điện thoại;
  • có kết nối Internet;
  • có hiểu biết sâu rộng về thị trường ngoại hối.

Quý vị quan tâm đến việc trở thành một Đại diện khu vực của JustMarkets?
Chỉ cần gửi cho chúng tôi một yêu cầu theo bất kỳ mẫu nào đến địa chỉ [email protected], và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong vòng năm ngày để thảo luận về cơ hội hợp tác giữa quý vị và công ty.